i Soprannomi di Grosio: gli Scutùm

Scutùm - Soprannomi di Grosio

Il soprannome – in dialetto Grosino “Scutùm” – è divenuto con il tempo essenziale per distinguere in modo inequivocabile una persona da un’altra, in quanto permette di conoscere la famiglia di provenienza della persona stessa.

Questo perchè In passato erano molto frequenti casi di omonimia: ciò era dovuto al fatto che ai figli venivano dati sempre gli stessi nomi che si ripetevano di generazione in generazione.

Il soprannome attribuito prendeva spunto da caratteristiche fisiche, psicologiche , comportamentali, mestieri,  qualità, difetti o debolezze, diminutivi, dispregiativi oppure vezzeggiativi, dal paese di provenienza e dagli aspetti folcloristici di una persona, oppure da episodi accaduti nella sua vita, che venivano riassunti con una sola parola.

A volte gli Scutùm hanno significati indecifrabili e di incerta provenienza, altre volte diventano appellativi che si sostituiscono ai nomi veri e propri, tanto da essere ancor oggi adoperati più convenientemente per indicare una persona o una determinata famiglia.

Qui di seguito un elenco di cognomi e relativi soprannomi che sono riuscito a raccogliere.

Antonioli: Màgul – Macagnini
Baitieri: Pèlanda – Sbèrna – Pepeo – Mézzulin – Mariola – Gris – Bugiarola
Bazzeghini: Ràdega – Ràstelìn – Matandìn – Marulì – Bia – Quata – Mezzùl
Besio: Buràina – Palpìn – Saléscia – Luganeghèta – Fanfu
Besseghini: Pus-ciavìn – Pucìn – Lantèrna – Gefìni – Simudìn – Blaghìna – Gianét – Castìch – Mùciu – Pròsper – Tunòn – Fùmu – Martinìn – Bulicòn – Pòldu – Roda – Trusèlu – Recaldini – Giangi – Chel – Carö – Gabardìn – Tictac – Bulichìn – Bulìc – Ugin Piscen – Sghit – Mèndul – Inglès – Menàgia
Borsi: Snelìn – Rus
Bugnoni:
Bignon
Capetti:
Gèpa – Capàzze – Capazzìn – Schiànti – Pistulascia – Mosia
Carnini: Bèlinu – Erbel – Famei – Giganti – Padèlin – Pipa – Menòn – Turchia
Caspani: Pedröl – Baràca – Chinéa – Canùto – Bulìn – Cavagnòla – Giuàca – Pèrlu – Cirìlu – Barbavéc’ – Gòtu – Caspanèl – Pastor – Matia – Pitana – Zipeli – Monéc – Caput – Prina – Bori – Pedrupiscen – Pueta – Rinu
Cecini: Spèla – Gnògnu – Làlu – Diaulìn – Baghìn – Cavagnìn – Curtèla – Silet – Giga – Ceci – Trusio
Cimetti: Tarmanà – Smòc – Brìgida – Becaìn – Becà – Gat Ros – Rini
Curti: Grìlu – Stràchèti – Pastòca – Spiscenè – Zìcheti – Puzi – Martinascia
Cusini: Cìceri – Titèra – Tòt – Castròn – Slép – Tòpeli – Tupéli – Tibia – Cascin – Dritu – Custé – Tuni – Viröla – Mafia
Della Bosca: Paciòs – Tuìt – Pistules – Gavelin – Magna – Putit – Nistula – Amabile
Franzini: Pelùch – Mistràl – Mistalìn – Gàl – Sartìn – Ciaròli – Marmàrio – Piòna – Bòia – Veneta – Giorgeto – Sedèla – Gherbal – Pelitu – Bergamasca – Rinda – Culòmp – Lunìn – Brunzina – Testa de Sigurìn – Fomba – Baitei – Patatin – Spenaghen – Stanghet – Zàcaria
Ghilotti: Baitèl – Balanzòn – Piazzìna – Làura – Cavìc’ – Maiabutér – Càfu – Chìca – Löf – Basìna – Gegìn – Padèla – Grandìn – Pulaca – Pagnota – Spirt – Nuvolari – Sciàta – Ricucio – Mazzòn – Calisto – Carèra – Mulinèr – Carnera – Barèlina – Scapèla – Mezzacica – Scapéla
Maffi: Bìgiu – Turchìn – Pulentina – Matusc – Stupìn – Uciali – Riscia – Gnirul
Moraschinelli: Patrìzi
Mosconi: Tetaròla – Ciòt – Spàca – Mécu – Tundìrul – Margnèl
Pedretti: Cadreghìn
Pini: Micelìn – Tìtu – Gagnàl – Peòcia – Musìna – Pedùsc – Bernés – Gègi – Ciàn – Carlòt – Barelìna – Brighèlu – Manàra – Murìn – Pìgna – Sciùta – Culòmp – Frà – Fòla – Mère – Piöc – Drìa – Pedriòn – Crùsca – Munghìna – Pedrùzu – Löf – Nòli – Pèciàt – Pintìn – Bondi – Pedina – Brunoli – Driat – Trilu – Squitarola – Scarpa – Scarpina – Bigin – Rampana – Butegia – Mascèga – Manuèl – Cric – Ros de la Stèla – Turbulìn – Candida – Ciuciu – Londa – Blèsa – Castra Asèn – Col – Mochi – Cufa – Bresàn – Mucìn – Bèrgama – Cichèta – Nacia
Pruneri: Scarì – Gambèta – Gòs – Pìncu – Mòcen – Tòber – Scàtola – Sciùler – Pìstul – Rös – Carnevài – Bagatà – Gòbu – Spàzzula – Pizzafrìguli – Belìciapi – Scellini
Quadrio: Pòciula
Quetti: Tàpa – Tapétu – Carantàn – Gàl de Bep – Uscer – Maic – Stècherini – Nài
Rastelli: Martinùsc – Centu – Giacca – Scìsciau – Rastelòn – Rastèi
Rinaldi: Cèch – Masaròl – Ciàk – Ròldu – Usèl – Rusìn – Pòt – Gianèla – Capriàti – Cagnèla – Feurìn – Burtùlana – Pùnec – Maràn – Caurastàgna – Piscinati – Zara – Brigùlanda – Bièl – Gavinèl – Rubiòn – Sbrìsc
Rizzi: Basifondu – Balet
Robustelli: Bardèli – Pipì – Barel
Rodigari: Trapalìn
Rodolfi: Burséra – Perìcul – Mucèla
Sala: Palpìn – Fuìna – Màu – Barùzu – Scariòt – Patùch – Brìn – Sciuschìna – Mariùsci – Lòia – Lìru – Sguìzzer – Besàf – Sfrìnzul – Biondo – Cunìcc – Cacc – Tòcul – Fùlmen – Scutù – Gàt – Macaròli – Pein – Smilz – Pilato – Gasorb – Péu – Giursòn
Salandi: Zafiru – Barilòt – Gaetani – Zafagna
Sassella: Fiamét – Castàgna – Martinséch – Ghisàlba – Tùnf – Màda – Giorsgot – Malchét – Bìgio – Caino – Banana
Strambini: Vegiàt – Fìs – Lèur – Bìnda – Rèlu – Ciudèl – Làmpu – Zìzzer – Fuìn – Trànga – Palmìru – Putarìn – Gambìn – Garicia – Ciröl – Pìcc – Galès – Presentìn
Tarabini: Cacì – Balòtu
Tramanzoli: Baghét – Balài – Ursàtu – Magnàru – Genàru
Valmadre: Bràt – Murétu – Scésco – Paulìna – Moro
Varenna: Barucòn – Gerlèri – Galìni – Pròcia – Sàrt – Mòncu – Piccolo – Pezzài – Giusevari – Stremìna
Zanini: Lònga – Pètala – Léut – Ròss – Scianschìn

Elenco aggiornato al 29/09/2017
Contattateci per eventuali mancanze – correzioni